Pregrade

Široke mogućnosti za sastavljanje i potpunu integraciju pregrađenih kancelarijskih prostora. Lagana, svestrana i funkcionalna kancelarijska pregrada široko se koristi u velikim korporacijama, kao i u kreativnim poslovima u nastajanju.

60